گیاه مرداب در جدول

اما گیاهی که به وفور با نام “آنتوریوم” در فروشگاههای مختلف میبینیم، نوعی آنتوریوم به نام A. scherzerianum است. برگهای استویا حاوی موادی به نام استویوزید و رابودیوزید A میباشد. شاخساره­های باززایی شده از مرحله قبل به­منظور القاء ریشه­ به محیط تغذیه­ای MS حاوی مقادیر متفاوتی از NAA (mgL-10 ، 5/0 و 1) انتقال یافتند. با توجه به تعیین محیط غذایی مناسب جهت القاء کالوس در بافت ساقه دراسنا و امکان باززائی شاخساره در این تحقیق، امکان بهنژادی و انتقال ژن­های مطلوب به این گیاه زینتی ارزشمند تسهیل شده است. در مجموع می­توان گفت مناسب­ترین غلظت تنظیم کننده رشد جهت القاء کالوس در قطعات کوچک ساقه دراسنا mgL-15/0 2,4-D و mgL-11 NAA و میزان mgL-11 Kinetin بهمنظور باززایی شاخساره از کالوس و غلظت mgL-11 NAA به­منظور القاء ریشه­زایی در شاخساره در محیط غذایی MS است. لذا در قسمت بعدی باززایی شاخسارهها از کالوسها با استفاده از تنظیم کننده رشد Kinetin مورد توجه قرار گرفت.

گیاهان زینتی کردستان

سطوح مختلف NAA (ppm 0، 100، 200، 300 و 400) در زمان­های 72، 48 و 24 ساعت روی گیاه Dracaena sanderiana (lucky bamboo) بررسی و مشخص شد که استفاده از میزان ppm NAA 100، 200 و 300 در زمان­های 48 و 72 ساعت بیشترین درصد ریشه­زایی را القا میکند (Shakouri et al., 2012). در این تحقیق همچنین توصیه شد که با افزایش غلظت NAA قطر ریشه افزایش ولی از طول آن کاسته می­شود. دکتر خاکدامن، معاون ستاد توسعه زیست فناوری بود که در معرفی برنامه های حمایتی ستاد گفت: در زمینه توسعه فناوری، حمایت بذری از تیم های فناور در شتاب دهنده ها و تقسیم کار ملی زیست فناوری و در زمینه توسعه بازار، حمایت از تولید و ورود به بازار و حمایت از افزایش مقیاس در بازار ملی و بین المللی را در دستور کار داریم.

شکل 5- تمایز کالوس­های حاصله از قطعات کوچک ساقه دراسنا و باززایی آنها (a-c). آنها فرم خطی، بافت، رنگ، حرکت و صدای قابل توجهی را در طول سال به باغ و خانه می­آورند. مواردی که انتخاب می کنید به سلیقه شخصی و ساختار باغ شما بستگی دارد. تاریخچه پیدایش گیاهان آپارتمانی: در سال ۱۷۹۳ میلادی یک کاپیتان انگلیسی در جزیره ی آنتیل گیاهان زیبایی را مشاهده نمود که در زیر سایه درختان انبوه جنگل های گرم و مرطوب رشد کرده اند تعدادی از آنها را جمع آوری نمود و در بازگشت به کشورش به باغ گیاه شناسی هدیه داد. آنها لاشه خوار هستند، و در درجه اول مواد غذایی و جسم مرده حیوانی که به پایین آکواریوم افتاده را می خورند.

بذر آن در اواخر زمستان در شاسي سرد و يا در بهار در محل اصلي كشت ميشود. براساس مطالعات انجام شده تعیین گردید که 100-90% ریشه­زایی در محیط حاوی NAA رخ داده و موجب کوتاه و ضخیم شدن ریشه­ها می­شود (Stankovic, 1991). همچنین استفاده توأم از IBA و NAA را بر ریشه­زایی بررسی و بیان شد که غلظت mgL-11 از NAA بیشترین تعداد ریشه را تولید نمود و موجب کاهش طول ریشه میشود (Badawy et al., 2005). همچنین با افزایش غلظت NAA تا mgL-15 رشد ریشه متوقف شد.

آزمایش باززایی کالوسها:کالوس­ها پس از ظهور و رسیدن بهحجم یک سانتی­متری از نظر اندازه و کیفیت، جهت باززایی و تولید گیاه (اندام زایی) به محیط کشت جدید یا MS تغییر یافته همراه با NAA (0، 5/0 و 1 میلیگرم بر لیتر) و BA (0، 5/0 و 1 میلی­گرم­ بر لیتر) منتقل شد. این مطلب چه اندازه برایتان مفید بوده است؟ مطلب پیشنهادی: نگهداری گل لاله، هفتسین امسال با این لالههای عاشق! در مطلب بالا نیازها و اصول مراقبت از این گیاه را به طور کامل توضیح داده ایم. شکل 3- مقایسه میانگین تأثیر غلظت­های متفاوت 2,4-D بر القاء کالوس در قطعات کوچک ساقه دراسنا. تکثیر آن از طریق قلمه ساقه انجام می شود. عضو پارک علم و فناوری استان مرکزی خاطرنشان کرد: بذر گیاه بگونیا و قلمه گل سیکلامن از کشور هلند به ایران وارد می شود که با توجه افزایش قیمت ارز واردات این گل ها برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست و تولید این گیاهان به روش کشت بافت در دستور کار است.

گیاهان زینتی و دارویی

اگر می خواهید سروناز پرورش دهید، ابتدا تعیین کنید که آیا آب و هوای شما به این درختان اجازه رشد می دهد یا خیر. تمامی گیاهان اعم از درختان، گیاهان زراعی و گیاهان زینتی برای رشد و نمو نیازمند عناصر غذایی در خاک یا بستر خود می باشند. برای احداث گلخانه گیاهان زینتی حتماً این گیاه منحصر به فرد را در برنامه خود قرار دهید. ابتدا گیاهان مادری به مدت یک ماه در گلخانه نگهداری و مراقبت­های لازم به­منظور رشد مناسب و سالم گیاهان اعمال گردید. برای ایجاد محیطی مرطوب و شبیه به گلخانه روی بستر کشت را با نایلون شفاف بپوشانید. از آب بدون املاح برای آبیاری و غبار پاشی برگ استفاده کنید. یکی از انواع گیاهان زینتی و آپارتمانی ، آرالیا برگ پهن است، درختچهای به نام فاتسیا که ذرهای از سرسبزی خود نمیکاهد و رشد آن تا ۶ متر هم ادامه پیدا میکند، از ویژگیهای بارز این نوع گیاه میتوان به منشعب بودن ساقههای آن اشاره کرد.

پژوهشکده گل و گیاهان زینتی

پس باید سالیان سال از آنها استفاده کرد. اولین بار تکثیر درون شیشهای دراسنا با استفاده از جوانه انتهایی در سال 1976 انجام شد (Miller & Murashige, 1976). مطالعات بعدی با استفاده از تکثیر جوانه جانبی در D. deremensis (Badawy et al., 2005; Blanco et al., 2004) و در D. fragrans و باززایی قطعات ساقه در D. marginata (Dragan et al., 1989; Chua et al., 1981, ) و D. fragrans (Vinterhalter, گیاه زینتی کالانکوآ 1989) صورت گرفت. دمای پایین باعث ریزش برگهای این گیاه میشود بنابراین نباید در فضای خارج از خانه مانند ایوان قرار گیرد. توجه داشته باشید ظرف دوم حتما در سطحی بالاتر از ظرف اول قرار گیرد.

گیاه زینتی در حل جدول مناسب­ترین غلظت­های تنظیم کننده­های رشدی در محیط MS جهت القاء کالوس­ در قطعات کوچک ساقه دراسنا شامل mgL-1 5/0 2,4-D و یا mgL-1 1 NAA و میزان mgL-1 1 از Kinetin به­منظور باززایی شاخساره از کالوس­ و غلظت mgL-11 از NAA به­منظور القاء ریشه­زایی در شاخساره در محیط پایه MS تعیین شد. جهت انجام بخش­های مختلف این پژوهش از طرح­های آزمایشی مناسب استفاده گردید. براساس جدول تجزیه واریانس (جدول 1) بین سطوح مختلف 2,4-D و NAA در زمینه القاء کالوس در قطعات کوچک ساقه دراسنا اختلاف معنی­داری در سطح 1% ملاحظه می­شود. از آنجائیکه تعداد جوانه جانبی و نیز جوانه انتهایی در دراسنا محدود است، لذا تکثیر انبوه این گیاه از نقطه نظر دارویی و تجارتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و از جمله اهداف تحقیقات ریزازدیادی و به­نژادی محسوب می­شود. دراسنا (Dracaena) از جمله گیاهان ارزشمند و زینتی در ایران و جهان محسوب شده که تکثیر انبوه و ایجاد تنوع ژنتیکی در آن در تحقیقات ریز ازدیادی و به­نژادی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

قابل ذکر است که یکی از نهادههای اصلی تولید برای پرورش گیاهان زینتی به ویژه گیاهان گلدانی، بسترهای کشت مناسب است. لازم به ذکر است که آنالیز کلیۀ داده­های این پژوهش با نرم افزار MSTAT-C تحت برنامه windows انجام و تمام نمودارها با استفاده از برنامه Excel نسخه 2003 رسم شدند. این استان با وجود صنعتی بودن در زمره 10 استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که 90 هزار بهره بردار شامل 20 درصد شاغلان استان در این حوزه فعال هستند. تنظیم کنندگان رشدی مورد استفاده در این پژوهش شامل NAA، 2,4-D و Kinetin (غلظت­های مختلف صفر تا 3 mgL-1) بودند. لذا ­قطعات کوچک سالم و جوان ساقه با طول cm 5/0 از گیاهان مادری جدا و پس از اعمال مناسب­ترین روش ضدعفونی، در سطح محیط کشت MS حاوی مقادیرمتفاوتی (mgL-10 ، 5/0 ، 1 و 2) از تنظیم­کنندگان رشدی NAA و 2,4-D کشت شدند.

گیاه زینتی همیشه بهار

اما بهتر است همیشه هوای گیاهتان را داشته باشید تا از شادابی آن لذت ببرید. ۳. آرالیای برگ پهن: فاتسیا درختچه ای همیشه سبز از ۳ تا ۶ متر ارتفاع دارد. وی ادامه داد: در این روش قطعه ای از برگ گیاه پر محصول در شرایط استریل و درون شیشه کشت داده شده و از آن 10 تا 20 شاخه گل تولید می شود. اگر برگ های این گیاه توسط سگ و گربه خورده شوند ، باعث سرازیر شدن آب دهان و استفراغ می شود. کالوسها عمدتاً در نقاط برش خورده در بافتهای کوچک جوان ساقه دراسنا القا گردید. به­منظور شناسایی مناسب­ترین محیط غذایی القاء کالوس در قطعات کوچک ساقه دراسنا، در 2 آزمایش متفاوت سطوح مختلف دو تنظیم کننده رشد NAA و 2,4-D شامل mgL-10 ، 5/0 ، 1 و 2 در محیط پایه MS مورد بررسی قرار گرفت.

گیاهان زینتی سمی

شکل 4 – مقایسه میانگین تأثیر غلظت­های متفاوت NAA بر القاء کالوس در قطعات کوچک ساقه دراسنا. بررسی سطوح مختلف 2,4-D و NAA در زمینه القاء کالوس در قطعات کوچک ساقه دراسنا نشاندهنده اهمیت این دو ماده تنظیم کننده بر القا کالوس در قطعات کوچک ساقه دراسنا میباشد (Wen-Liang, 2002). بنابراین نتایج دیگر محققان نیز دستاوردهای این تحقیق را تأیید میکند. غلظت­های متفاوت از تنظیم کننده­های رشد 2,4-D، NAA و Kinetin در محیط پایه MS جهت ارائه مناسب­ترین محیط غذایی به­منظور القاء کالوس، باززایی شاخساره از کالوس­ و ریشه­زایی شاخساره مورد بررسی قرار گرفت. در مراحل نهایی جهت رشد و ریشه­زایی، گیاهچه­ها به خاک مناسب (ترکیبی از پیت­ماس و شن) انتقال یافتند.

محیط نگهداری شاخساره برای ریشه­زایی شامل فتوپریود (12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی) و دمای 26 درجه سانتی­گراد اعمال شد. شرایط محیطی مورد نیاز نگهداری بافت­های کشت شده، فتوپریود (16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) و دمای 26 درجه سانتی­گراد اعمال شد. نگهداری بافت­ها در این مرحله تحت فتوپریود (12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی) و دمای 26 درجه سانتی­گراد اعمال شد. مطالعات زیادی در زمینه ریزازدیادی انواع گونه­های دراسنا با استفاده از روش کشت بافت انجام شده­است. این تولیدکننده گیاهان زینتی در استان مرکزی گفت: تولید نهال خارج از فصل، نهال عاری از بیماری و ویروس و افزایش تولید محصول از جمله مزایای تکثیر گیاهان به روش کشت بافت است. اگر قصد تکثیر این گیاه را دارید، آسان ترین روش جداسازی پاچوش های بالغ از گیاه مادر و کاشت آن ها در گلدان مجزا است. ازدیاد: کاشت بذر در بهار و انتقال نشا به گلدان اصلی.

اکبری افزود: بنفسه آفریقایی و آنتریوم از گل های نادر هستند که کشت و تکثیر آن ها از طریق قلمه و بدز در فصل سرما مشکل است و تولید آن ها به روش کشت و تکثیر بافت گیاهان زینتی در این واحد آغاز شده است. اکبری عنوان کرد: نیاز است برای کاهش قیمت تمام شده گل های زینتی در کنار هر چند واحد تولید گل با حمایت دولت یک مرکز کشت بافت ایجاد شود. 670 هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و 2 دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود.

گیاهان زینتی ذهن

تمام گیاهان برای رشد و نمو نیاز به کود دارند حال با توجه به اینکه رشد گیاهان داخل ظروف در بسته و کوچک نیاز بیشتری به مواد مغذی دارند، تغذیه یکی از مهم ترین عواملی رشد گیاهان می باشد که برای ادامه ی حیات باید به آن توجه شود. این گیاه نوعی سرخس زیبا است که حالت چتری دارد که میتواند تا ۵ سانتیمتر ارتفاع و ۱۰ سانتیمتر عرض داشته باشد که نیاز است بهطور مرتب برگهای آن کوتاه شود تا رشد مناسبی داشته باشد. مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی در خصوص آمار تعداد شرکتهای دانشبنیان این استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان مرکزی ۸۲ شرکت دانشبنیان موفق به اخذ تأییدیه دانشبنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شدهاند که از این تعداد ۳۰ شرکت دانشبنیان در پارک علم و فناوری استان مرکزی و مرکز رشد واحدهای فناوری این پارک مستقر هستند.

گیاهان زینتی خوراکی

همچنین می­توان گفت که با توجه به ارائه مناسب محیط غذایی جهت القاء کالوس در بافت ساقه دراسنا و امکان باززائی شاخساره­ها، امکان به­نژادی این گیاه زینتی و استفاده از این روش جهت انتقال ژن­های مطلوب فراهم شده است. در این خصوص می­توان محیط غذایی حاوی mgL-15/0 از 2,4-D را به­عنوان مناسب­ترین غلظت تنظیم­کننده رشد جهت القاء کالوس توصیه نمود. شکل 7- ریشه­زایی شاخساره های دراسنا در محیط کشت القاء ریشه (a-d)­. Figure 7- Root induction in regenerated Dracaena plantlets in root induction medium (a-d). Figure 9- Transfer of Dracaena plantlets to the proper soil (a-c). شکل 9- انتقال گیاهچه­های دراسنا به خاک (a-c).

گیاهان زینتی رایج کتاب