بلینکن: آمریکا و چین اختلاف‌های خود را مسئولانه مدیریت کنند


تهران- ایرنا- آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به چین اعلام کرد که مهم است واشنگتن و پکن اختلاف‌های خود را به طور مسئولانه مدیریت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85456465/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF